Pergi balik

Mohamad Muslimin Bin Mohd Shahlan

Muslimin started with the company when TCR started activities in Asia in 2015 – part of the pioneer team in Malaysia setup

Muslimin memulakan dengan syarikat itu apabila TCR memulakan aktiviti di Asia pada tahun 2015 – sebahagian daripada pasukan perintis di Malaysia

“TCR sebuah syarikat yang terbaik saya pernah bekerja, ia memiliki kemampuan beroperasi dan berdaya maju standing syarikat dunia yang lain walaupun ia maish mudah di peringkat Asia. Saya percaya TCR Malaysia mampu menjadi contoh. Apa yang menyeronokkan bekerja di TCR adalah memiliki keselamatan yang ketat, kakitangan yang mahir, bersikap terbuka, bekerjasama dan sentiasa prihain. “

TCR is one of the best companies I’ve ever worked, it has the ability to operate as world leader even though it is pretty new in Asia. I believe TCR Malaysia can be an example. What works best in TCR is having tight safety, skilled staff, being open-mindedness, cooperating and always concerned about staffs.