Pergi balik

Normazian Binti Nordin

Mazian started with the company when TCR started activities in Asia in 2015 – part of the pioneer team in Malaysia setup

Mazian bermula dengan syarikat itu apabila TCR memulakan aktiviti di Asia pada tahun 2015 – sebahagian daripada pasukan perintis di Malaysia

‘‘ Saya sangat berterima kasih kepada syarikat ini kerana memberi kepercayaan dan peluang kepada saya untuk berkhidmat dengan lebih berdedikasi.‘‘

“I am very grateful to this company for giving me the trust and opportunity to serve more dedicated.”